Εξοικονομώ κατ οίκον

ΕΞ ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ

Μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ σας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας έτσι ώστε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας που μέχρι τώρα είχατε. Έτσι ανακαινίζετε την κατοικία σας αλλάζοντας τις όψεις, τη στέγη, τα κουφώματα και το σύστημα θέρμανσης με αποτέλεσμα να εκσυγχρονίζετε και μεγαλώνετε το χρόνο ζωής της. Ταυτόχρονα, επιδοτήστε για αυτό έως και 70% και παίρνετε άτοκο δάνειο για το υπόλοιπο ποσό.

Ανάλογα με το εισόδημα μας μπορείτε να ενταχθείτε σε μια από τις τρεις κατηγορίες με επιχορηγήσεις από 15%, 30% και 70%.

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλη την διαδικασία από την αίτηση έως την τελική υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας σας εντελώς δωρεάν.

Skip to content