Πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, μετά από αυτοψία στο χώρο σας, την έκδοση του Πιστοποιητικού Eνεργειακής Aπόδοσης.

Από 9/1/2011 για κάθε αγορά-πώληση, ενοικίαση ή μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Με βάση την Ενεργειακή Κατανάλωσή του το κτίριο κατατάσσεται στην αντίστοιχη Ενεργειακή Κατηγορία, η οποία αποτυπώνεται πάνω στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας εκδώσουμε γρήγορα και αξιόπιστα το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Skip to content